Plasings

Wys tans plasings vanaf 2017

Liefde en menslike natuur

Prent
Liefde is nie natuurlik deel van my nie. Dikwels is daar sterk gevoelens teenoor sekere mense diere en dinge, maar ek twyfel al meer of sulke gevoelens liefde is. Dit is soms weggesteekte eie belang en soms dood eenvoudig misleidend en maak ook dat mens onderskeid tref tussen mense. Die toets van liefde kom, lyk my, waar, die teenoor wie jy negatiewe gevoelens of geen gevoel het nie, jou pad kruis. Ek werk al lank saam met Mosambiekers en het al baie positiewe en negatiewe gevoelens ervaar. Teleurstellings is oor die lang termyn meer as vreugdes. Dikwels moet ek myself herinner dat God die wêreld lief het sonder onderskeid. Soms is die mense wat die meeste negatiewe gevoelens ontlok dikwels juis hulle wat die grootste potensiaal het. Hierdie is 'n redelik konstante stryd. Die liefde wat ons vir mense het is dikwels juis die liefde waar jou gevoelens en natuurlike reaksies opgeoffer moet word. Ek kom in die week in 'n baie plattelandse gemeente van die IRM. Ons is regti

Entre Lagos besoek

Prent
Na 'n goeie gesprek kom ons agter dat daar nog nie verstaan word wat liefde is nie. Op 'n stadium vra ek wat Jesus sou doen as hy hier gewoon het. Hy sou na Sy huis kyk in Sy tuin werk, maar wat sal Hy nog gedoen het? Een antwoord was dat Hy dalk vir hulle geld sou gee. Hy weet nie. Dit is 'n baie plattelandse gebied, maar hier is heelwat kerke. Dit wys waar die area se denke is oor Christenskap. Verder tel ek op dat hier nie eenheid is nie.  Hoe verduidelik mens eenheid as die woord liefde nie gaan help nie. Op die ou end praat ons eintlik baie diep oor vergifnis. Eers erkenning dat ons foute maak en sonde doen. Daarna die ses stappe van hoe om vergifnis te vra en dan hoe seer ons onsself maak deur met wrokke rond te loop. Die Jesus verhaal aan die kruis is die fondasie vir vergifnis. Dit kom uit genade van Hom af. Dan ook hoe die Gees en 'n intieme verhouding met Hom ons in staat stel om te vergewe, foute te erken en nederig te wees in die proses. Hy bewerk

Huisbesoek verrassings in Magodane

Dit was vandag 44 grade in Maganja da Costa tydens die uitreik na die Magodane gemeente  van die IRM. Die program was eerstens 'n besinning oor 'n Bybelteks, dit het vinnig verander in 'n gesprek oor gister se uitreik na huise. Daar was net te veel opgewondenheid daaroor. Een groep het 'n familie se huis besoek waar daar siekte was en die vrou kon nie vir haar familie sorg nie. Die kerk se vrouens het vinnig die mielies begin stamp sommer so tydens hulle huisbesoek. Die mans is toe in die veld in om brandhout te gaan haal om te help. Almal deel hulle opgewondenheid, want die gemeenskap praat almal oor die besoek. By 'n ander huis het hulle 'n weduwee gekry wat al oud en siek was. Toe hulle haar uitvra oor hoe dit gaan wou sy eers nie praat nie, want verduidelik sy, hulle kan tog nie al die probleme oplos nie. Hulle moedig haar toe aan om te praat want hulle kan ten minste vir haar bid. Toe het sy vertel dat sy sukkel om te oorleef en nie veel in die huis het

Mosambiek roeping

Ek is besig om te leer dat 'n roeping nooit afgehandel word nie. Dit is dinamies en gaan dikwels deur tye van twyfel. Soms verander dit rigting en enige verandering het iets van aflê en seer in dit, gelukkig ook, opwinding en kinderlike verwagting van iets wat nuut is. Die Here se roeping vir Mosambiek is net weer bevestig toe ek dit nie verwag het nie. Mens raak meer en meer sensitief vir die fisiese uitdagings van die lewe in Mosambiek. Vandag weer erg gesukkel. Toe ek die vis skottel kry was dit te donker om te sien wat ek skep en kry toe drie vissies se koppe in plaas van lywe. Die eerste een het heel goed af gegaan, die tweede het gesukkel en die derde was genade. Verder voel mens nie altyd asof jy mense lief het nie, jy moet jou liefde elke keer weer ontdek. Liefde kom nie van self, baie jare maak dit nie vanselfsprekend. Vandag se gesprekke was heeltemal aan my oor gelaat vir 3 ure lank. Dit is die warmste dag tot dusver en so kan ek aangaan. Op 'n stadium was ek net

Geloofs gemeenskap

Prent
Binne gemeentes het ons soms verhoudings wat maak dat dit lekker is om mekaar Sondag te sien. Daar word lekker gesels en soms saam gekuier in klein groepe en soms selfs saam gekamp en uit gereik. In ons tradisie is die verhoudings soms in familie terme beskryf soos broer en sister. Tog in die algemeen word daar baie maskers gebruik. Maskers is mos nie verkeerd nie, mens kan tog nie alles met mekaar deel nie. As mens aan jou geloofsgemeenskap of kerk dink, dan sien mens die strukture van die gemeenskap en die gebou. Ons voel ons moet sekere reëls nakom en sekere waardes lewe as ons by mekaar is. Die gevolg daarvan is dat maskers bevorder word. Oor die algemeen vanuit my kultuurgroep gepraat, is daar baie uitdagings en gebrokenheid in ons gesinslewens. Ons in die geloofsgemeenskap in die algemeen sien mekaar maar min en daarom is dit logies dat daar nie sterk vertrouens verhoudings is nie. Ons dink aan 'n plek wat ons respekteer, want dit herinner ons aan God. Ons moet dit deel van

Multi kulturele lewe

Wat kan ek verwag? Inter kulturele verhoudings is in wese ongemaklik. Een van die redes glo ek is die manier van dink wat deur elke mens se kultuur gevorm word. Hoe verder mens hieroor uitvind hoe meer besef mens die geweldige verskil in wêreld beeld werklik is. Dit is soos die man wat onder die boom sit die hele dag. 'n Verbyganger vra of hy nie tyd mors om so heel dag daar te sit nie. Hy antwoord toe dat hy nie tyd mors nie, hy maak tyd. Hoe meer mens ingaan op hierdie verskille in verstaan, ontdek mens dat dit net die punt van die ysberg is. Van hier kan verder die hoekom vraag gevra word en dan word daar dieper verskille in denke ontdek. Op stadiums kan mens nie meer verstaan nie. Mens is wat jy dink en daarom is elke mens uniek en die verskille in kulturele agtergrond, maak die verskille net soveel groter. Die verskille bring ook groot uitdagings vir kommunikasie. Só kan jy dink iemand stem saam met jou standpunt, maar eerstens verstaan die persoon jou woorde baie anders

Kerkleiers se worsteling oor die toestand van Gereformeerde kerk in Mosambiek

Prent
Venstertjie op 'n Mosambiek kerk vergadering Hier is van my notas oor die vergadering. Die gedeelte oor die motorfietse is om 'n aanvoeling te gee van wat in so 'n vergadering gebeur. Die tweede gedeelte is volgens my die belangrikste gesprekspunt wat bespreek is. Die vergadering was twee volle dae lank. Motorfietse Die geld vir twee motorfietse is gegee en die sinode moet besluit waar om dit te gebruik. Hulle het toe die motorfietse gekoop en vra die sinode vir wie dit moet gaan. Daar is twee gedagte rigtings. Die een groep sê dat ons die dominees moet help wat die swaarste kry en die verste afstande het om te ry. Die ander groep staan daarvoor dat ons moet voort gaan met die lys. In die begin het omtrent alle dominees motorfietse gekry en dit het op ‘n stadium gestop, ons moet nou verder gaan met daardie lys. Dit het ‘n lang gesprek afgegee en op die ou end is gesien dat daar nie ‘n konsensus daaroor gaan wees nie. Op die ou end was daar 8 wat sê dat dit vo

Tekens van ‘n Tradisionele lewensstyl in Afrika

Op die lughawe in Blantyre gesels ek met ‘n eienaar van ‘n “marinda” voertuig wat ek dink ‘n Toyota is. Hy gebruik die voertuig as ‘n taxi en ons praat oor die prys om na die grens by Mulanje te ry. Hy vra eers sy vriend waar watter prys om te vra. Sy vriend sê toe in Chewa dat hy op 60 moet begin, dit is nou 60 000 Malawi Kwacha. Ek antwoord  toe met 35, en hy antwoord toe baie vinnig dat wat dan van 45. Ek sê toe wat van 40. Hy aanvaar toe 40. Eers ry ons na die vulstasie met ‘n ‘n ATM sodat ek die geld kan trek en gelukkig is die ATM aan lyn en kry ek die geld. Ek koop toe vir ons elkeen ‘n pakkie koekies en water. In die voertuig gesels ons toe oor die voertuig en hy gesels baie lekker saam. Ek vertel toe ook waar ek werk en vir wie. Hierdie interaksie tussen ons is belangrik om te verstaan waar die openheid tussen ons vandaan gekom het. Hy vertel toe van ‘n vrou vir wie hy ook na Mosambiek gery het en met die invra vertel hy vir my die storie. Dit is ‘n vrou wat ‘n paar maan

Goedhartigheid

Hierdie woord in Grieks beteken om 'n goeie aanvoeling te hê oor wat om in elke omstandighede te doen. Dit wat goed en reg is. Goed en reg is nie altyd lekker en gemaklik nie. God laat soms toe dat ons swaarkry, want Hy is goed en weet wat goed is vir ons. Die ander ding van goedhartigheid is dat dit baie onselfsugtig is, want as jy wil weet wat goed is vir 'n ander dan moet jy baie fyn luister en ingestel wees op die ander se behoeftes, gevoelens, vrese en wat vir daardie omstandighede goed sal wees. Daar is ook 'n wederkerigheid in goedhartigheid, want dit gebeur in groepe net soveel as wat dit oor die individu gaan. 'n Familie of geloofs gemeenskap is goedhartig teenoor mekaar. Daar is dus 'n bewustheid van wat is goed vir die groep, want wat goed is vir die groep is ook goed vir die individu. Goedheid gaan gepaard met baie opoffering, selfs vernedering. Goedhartigheid is 'n manier van dink en vra baie konsentrasie en luister vermoeëns. Menswees wat genoe

Maart 2017 Besoek program

Date Description 18-19 March Go to Pretoria talk to Hein about Americans 20-21 March Go to Blantyre and sleep over 22 March Travel to Milange 23 March Rest orientation meeting 24 March Drive to Chionono may be sleep in Muembe 25 March Visit Muembe for the day. Do some visits in town. Sleep Chiconono 26 March Visit Mavago and sleep over in Mavago 27 March Afternoon drive back to Chiconono 28 March Visit Chiconono 29 March Drive to Muapula and sleep there 30 March Visit Muapula and sleep over 31 March Drive to Entre Lagos and sleep over there 1 April Visit Entre Lagos and sleep over. 2 April Drive to Milange 3 April Keep one day to stay over an extra day where necess

Christian transformation of communities in Asia

Prent
Ek deel hierdie graag, want dit praat oor dieselfde goed wat ook in Handevat se visie is vir Noord-Oos Mosambiek  SE Asia Today More recently, a ministry we are connected with that serves in SE Asia has seen similar results. [5]  In 2005, Tai Ping village was a typical poor rural community: everyone was hungry most of the time, the houses had dirt floors and mud walls. There were no latrines. People rarely washed. Few children went to school. The people were sick, hungry, and illiterate. Most importantly, they suffered from spiritual poverty. They had a saving faith in Christ, but no knowledge of a divine plan for their lives. Through a simple training program the people learned that Jesus died not only so they could go to heaven, but also to reconcile and restore all things (Colossians 1:19-20; Revelation 21:5). They learned that God’s plan is for them to grow mentally, physically, spiritually, and socially (Luke 2:52), that God had given them resources and abilities He wanted