Plasings

Wys tans plasings vanaf Augustus, 2015

SARFAT Besoek

Prent
Ons voel skrikerig, want die omgewing en die mense wat ons gaan besoek is vir ons vreemd. Langs die pad tel ons 10 jongmense van Wallesdene en omgewing op wat deel is van 'n christen uitreik jeug groep. Hulle entoesiasme is aansteeklik. Ons kry die Dare to Care groep van Proteahoogte by Sarfat en hulle bedien ons met koffie en pannekoek. Ons besoek die Xhosa en Afrikaanse bybelstudie groepe en word met sang en dans verwelkom. Ons ontmoet mense wat elke week die bybelstudies aanbied met groot toewyding en ontmoet die kinders. Hulle het groot vrymoedigheid om te sing en ons te omhels in verwelkoming. Ons verdeel in groepies en die kinders begelei ons na hulle huise. Ons stap deur die strate, in plakkers huisies in en beleef 'n ander wêreld wat vir ons baie arm voorkom. Binne die huise beleef ons warm vriendelike en ongelooflike mense. Ons kuier, drink iets saam en nooi almal saam vir 'n pannekoek by die Sarfat gebou. Ons bewonder die vordering in die gebou e