Plasings

Wys tans plasings vanaf 2010

Visie konferensie in Stellenbosch 14-17 Februarie

Prent
Die konferensie se doel is om die kerk wakker te maak, toe te rus en te mobiliseer om: Te ontdek God se visie wat gebore word uit Sy goedheid. Sy visie van vrede vervulling en die lewe in Volheid in alle aspekte van die lewe. Deur Christus genoem die “Koninkryk van God”. Die transformasie proses waarmee God besig is. Aanvaar 'n Bybelse wêreldbeeld wat uitgeleef kan word en so die waarheid, goedheid, en mooiheid in alle sfere van die lewe in te dra. Beoefen en leef uit 'n gestuurde hart deur God in ons geskep. Sien hoe die seer van opoffering gemeenskappe en kerke transformeer en mooi maak. Beleef trane van seer en blydskap soos God se plan deur ons ontvou en Bewonder die goeie hart van God. Probleem Afrika, ten spyte van 'n ryk erfenis, is 'n gebroke kontinent vol armoede, siekte, korrupsie en konflik. Ontwikkelingspogings het gereeld probeer om opheffing te doen met baie min sukses en selfs negatiewe sukses. Die vrugte van talle sending pogin

Jeugwerk in Mosambiek

Prent
Are you sure you want to delete this post? This action is permanent. Yes, delete post No, keep post Behoefte Die Geref Kerk in Mosambiek het vir 'n dag lank oor die nood vir jeugwerk gepraat. Die 300 kerkies sit Sondae vol met jeug wat meestal net deelneem aan kore, maar wat verder nie geleentheid tot groei het nie. Daar is 'n nood aan begeleiding van die jeug om God se bedoeling vir hulle te ontdek en uit te leef. Die kerk het 'n huis en voertuig beskikbaar vir 'n voltydse sendeling. Die kerk vra vir 'n sendeling wat hulle kan help vestig aan 'n Sondagskool program en jeugprogram op sinodale vlak. Verder sal hulle bly wees as die persoon ook kan help om die geletterdheidskantoor se bedrywighede te help konsulteer. Vorige projek Daar was voorheen 'n projek vir die jeug waar jeug van RSA saam met jeug van Mosambiek al die kerkie besoek het en opleiding gegee het vir 'n paar dae. Die effek van so 'n eenmalige uitreik was nie baie groot nie

Gebruik van mediese plante in Mosambiek (ANAMED)

Prent
Wonderlike potensiaal Die mediese inisiatief het in Duitsland begin. Gebasseer op Christelike waardes word dikwels arm en plattelandse gemeenskappe opgelei om mediese plante te gebruik in die voorsiening van mediese behoeftes. Van die plante is onder andere die Moringa boom wat ook die "miracle" boom genoem agv die voedingswaarde wat dit het. 'n Ander plant is die artimesium plant wat ligaamsweerstand opbou en baie effektief is in die behandeling van malaria. Op die manier word allerhande probleme opgelos. Ek probeer 'n paar onthou: Van slangbyt, diaree, malaria, swamme, ens. Daar is onder andere gevind dat vigs pasiente wat Artimisium en Moringa saam gebruik se telling so laag raak dat die toetse negatief wys. Daar is pogings aangewend om die inisiatief uit te koop, maar dit is geweier, want die inisiatief is daar om gemeenskappe te help. Werkswyse Daar word seminare gehou waar mense vir opleiding kom in hoe om die plante self te identifis

Footprints of Hope: Biblical Reconciliation at Natanje!

Hier is 'n paar fotos en 'n viering van ons laaste visie konferensie in Mosambiek Footprints of Hope: Biblical Reconciliation at Natanje!

Listening to the Beat of a Different Ministry Drum

"What is the DNA’s (Discipelin the Nations Alliance, on who's ideas Hope for Africa was founded) track record for the eventual self-funding of your programs by local leaders?" Someone asked me that last week. It's a fair question, but it doesn't apply to the Disciple Nations Alliance because it presupposes a ministry approach we avoid. Let me explain by quoting a dear friend, Randy Hoag, former president of Food for the Hungry. Randy has worked in international Christian ministry for over 30 years. Much of the ethos of the DNA can be traced to his innovative, biblical ideas about cross-cultural ministry with the poor. Here's what Randy said in a recent interview on Ministry Spotlight: "One of the greatest lessons I learned during my career has to do with the importance of the process of development. Typically what happens with organizations [including local churches] is that they go into an impoverished community, see problems, and have an i

Biblical Reconciliation at Natanje!

Biblical Reconciliation at Natanje! A Biblical Worldview and Transformational Development Conference were conducted at Natanje, Mozambique from 27-30 of September 2010 by Hope for Africa in partnership with Hande Vat Project and the Reformed Church of Mozambique. Hein van Wyk, Johannes Aucamp and Danie Murray facilitated the Conference. Thirty five delegates from the communities of Natanje, Ile and Napipi attended the three day Conference. Together they represent three denominations. The Conference was hosted and organised by Past Carlos Herbert from the IRM Congregation at Natanje. This was the first time that a Conference of this kind was arranged and funded by the local community. The successful hosting of the Conference, which was done in a sustainable manner i n the local economy, is a huge step forward in cultural transformation. The impact and outcome of the Conference build capacity and gave confidence for similar conferences in future.     The outcomes of the conference were t

Discovery of Church Unity in the diversity of Muembe district

Discovery of Church Unity in the diversity of Muembe A Biblical Worldview and Transformational Development Conference were conducted in Chiconono, Mozambique from 23-25 September 2010 by Hope for Africa in partnership with Hande Vat Project and the Reformed Church of Mozambique. Hein van Wyk, Johannes Aucamp and Danie Murray facilitated the Conference. Twenty five delegates from the communities of Chiconono and Muembe attended the three day Conference. Together they represent two denominations. The Conference was hosted and organised by Aubi Banda from the IRM Congregation at Chiconono. This was the first time that a Conference was arranged and funded by the local community of Chiconono. It was also the first time that a multi-denominational gathering of this kind happened among the Yao people.   The outcomes of the conference were to see a growing vision for community development through cultural transformation, a basic understanding of worldview and of the role of the Church in socie

DOMINEE EN OUDERLINGE RAAK OPENLIK TEENOOR MEKAAR

AGTERGROND Die handevat bediening het 'n proses aan die gang gesit om gemeentes in RSA met gemeentes in Mosambiek te verbind. Ons noem dit tweeling gemeentes. In die meeste gevalle is daar ook hulp aan die plaaslike dominee betrokke hierby. Normaalweg behels dit 'n R500 per maand vir die dominee omdat gemeentes nog nie geleer het om 'n dominee te onderhou nie. Dit is egter baie belangrik dat plaaslike gemeentes ook begin bydrae sodat dit nie net weer afhanklikheid bevorder nie. Om die proses voort te sit raak dit egter belangrik dat Mosambiekse gemeentes daarby betrokke moet wees. Die proses word dikwels baie vertraag deurdat dominees nie kans sien om vir die gemeentes te vertel dat hulle hulp kry en hoeveel dit is nie. Die redes verstaan mens ook en is die volgende: Gemeentes is gewoonlik in baie landelike omgewings waar mense met vreeslik min geld oorleef en die bedrag klink vir plaaslike mense vreeslik baie. Dominees wat van ander omgewings af inkom het klaar 'n ba

IRM visie gesprek

Ek word gevra om deel te wees van die visie kommittee van die Tumbine sinode. Ons het 4 ure gehad om te praat oor: Wat is 'n visie? en Wat is die Tumbine sinode se visie? Eers luister ek net na die ouderlinge en jong dominees gesels oor die visie. Hulle kom toe tot die gevolgtrekking dat ons visie van die kerk 'n geestelike lewe moet wees. Om dit te bereik wil hulle dominees vra om ouderlinge op te lei, verder moet daar baie gebid word en gebedsgeleenthede gereel word. Ek vra toe die vraag: As mens iemand kry wat hierdie geestelike lewe het, hoe weet mens dat hy dit het? Watter bewys het mens dat iemand die geestelike lewe het wat ons as visie daar stel. (Die doel is om hulle te help om te weet wat 'n geestelike lewe is, want mens kan agterkom dat dit nog nie verstaan word nie). Hulle is toe onkant gevang deur die vraag en weet nie regtig nie. Ek vra toe die volgende vraag: As iemand gereeld kerk toe gaan, is dit 'n bewys van 'n geestelike lewe?  Vinnig word ja gese

Subsidies vir Dominees in Mosambiek

Ek sit die adresse die keer nie in BCC. Van volgende keer af sal ek dit doen. So nou en dan het Handevat projek die behoefte om menings te meet aan ander mense. EK het die lys gekies om dit te doen. Vir julle wat belangstel en tyd het, julle insette is waardevol. As ek jou adres moet afhaal van die lys, laat weet gerus. Indien daar ander adresse is van mense wat ook sal belangstel, laat weet gerus ook. Ek deel net die volgende gesprek. Ek het dit baie opgesom om te wys op een van die groot uitdagings vir die Tumbine sinode en dalk ook vir ander gebiede. Hierdie gesrpek het plaasgevind tydens die laaste sinode sitting. Die finansiele kommittee het 'n bedrag daar gestel as 'n bedrag waarop die dominees kan oorleef. Dit is 3400 Mt. (wat minder is as wat Aubie kry). Die ouderlinge het dadelik gereageer en gese dat dit te veel is. Hulle is arm en die dominees moet op dieselfde vlak lewe as hulle. Meeste van die dominees wat gepraat het, het die bedrag goedgekeur en die m

Gesprek in mosambiek wat wys op redes vir vreemdelinge (haat)

Ek kuier in 'n gemeente en probeer 'n motivering te wees vir die werk wat daar gedoen word. In die gesprek probeer ek eers luister na problematiek van die plaaslike bediening. Die dominee vertel my in 'n lang gesprek wat op die volgende deurkom: Die deelname van mans in die gemeente is 'n probleem. Verder is daar 'n probleem met leierskap waar een ouderling probeer om alles te bestuur en so ook met baie ander bots in hantering van geld ens. Die dominee het goeie ondersteuning uit die gemeente gehad, maar later het mense al minder belangstelling getoon en minder gehelp. Hy noem bv dat mense in die straat verbyloop en baie kom nie meer in en groet soos die gewoonte is nie. Daar is nog wat dit doen, maar nie meer soos in die begin nie. Nou het die seun van die hoof ouderling 'n bal wat vir die gemeente gegee is op die mark gaan verkoop en die geld tussen 'n paar van die seuns verdeel. Nou is die gemeente weer opnuut kwaad vir die leier en sy familie, maar ook s

Geestelike ervaringe uit 'n Mosambiekse gemeente

Ek kom by 'n gemeente in Mosambiek en na die tweede dag se gesels met die dominee hoor ek dat hulle deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. Wat gebeur het is dat mense in hulle gebied ingekom het met 'n soort poeier wat hulle uitgestrooi het. As ander daarin loop dan gaan hulle dood. So is daar in een area 8 mense dood en in 'n ander area ook sommer 'n klomp. Die regering se vir hulle dit is Colera wat die mense doodmaak maar dit word nie geglo nie, want die mense het sommer vinnig dood gegaan. Gewoonlik met Colera vat dit 'n paar dae, maar nadat hulle in die poeier geloop het was dit sommer vinnig en hulle is dood. Daar was 'n doodsvrees in die gemeenskap dat daardie mense ook na hulle gebied toe gaan kom. Ek vra toe of dit te doen het met die slegte geeste en daar word ja gese. Die kerk het toe met die hoofman gaan praat en die het saamgestem en belowe dat indien hy met die mense te doen het wat dit veroorsaak hy onmiddelik die persoon sal dood maak. Toe gaa

Swaarkry en kwaad word van 'n Mosambiekse vrou

Dominee Zalimba hou Woensdag biduur en ek word uitgenooi. Dit is koud en nat en daar daag slegs so 8 vrouens en twee ouderlinge op. Daar word gesing en toe word skuld bely. Almal gaan staan op hulle hurke tussen die bankies en vra die Here vergifnis vir foute. My kniee hou dit net so halfpad deur die sessie toe moes ek maar so vooroor op my bankie gaan sit. Kort-kort word gesing en gebid en boodskappies gegee. Ek kry ook 'n geleentheid en gebruik dit vir 'n gesprek oor Ps 74. Dit gaan oor die styd wat Asaf gehad het oor hoe goed dit met die ongelowiges gaan. Ek sluit by plaaslike wereldbeeld aan waar mense glo dat swaarkry in Afrika die bewys is dat God sy seen van hulle onttrek het. Verder gesels ons ook oor God wat goed is en vergelyk ek dit met die verhoudings wat hulle ken met die geesteswereld. Daar is nie goed of sleg nie en gevoelens speel nie 'n rol nie, dit is slegs ruiltransaksies. Die geeste sal help maar sal offerandes vra daarvoor ens. God se goedheid konstrate

Tien jaar fondasie bou projek vir sending in Noord-Oos Mosambiek

Oppervlakkige gesukkel Met baie werk wat gedoen word in die gebied is daar nie die gewensde uitkomste soos ons dikwels verwag het nie. Ek glo dat een van die redes is omdat die fondasies waarvandaan ons uit RSA die werk benader en die fondasie van die jong christene in Mosambiek so geweldig baie van mekaar verskil. Nou probeer ons op die oppervlak dinge regmaak en dit werk nie altyd nie. Volgens my moet ons baie erns maak om seker te maak dat daar 'n werklike Bybelse verstaan en fondasie sal wees waarop ons dan baie effektiewer broers en sisters kan wees met ons broers en sisters in Mosambiek, sodat werk effektiewer gedoen kan word. Transformasie van fondasies Aan albei kante van die Zambesie rivier is daar fondasies wat deur Jesus self getransformeer moet word om soos Hy te lyk. Van die tyd wat ek met die "wereldbeeld" fondasie besig geraak het, was dit 'n vreeslik opwindende en seer proses. Dit is seer omdat dit soms skokkende misverstande is wat bestaan tussen ons

Milk Cows Can Change the World « Disciple Nations Alliance Team Blog

Kyk gerus na die uittreksel. Dit is voorbeelde van hoe bybelse waardes waardevol raak vir christelike gemeenskappe. Milk Cows Can Change the World « Disciple Nations Alliance Team Blog

Laaste nuusbrief

Prent
Handevat   Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring! (Rom 10) Dit is die voete van veral Mosambiekers! En ons het die geleentheid om in die proses deel te neem. FULLNAME% en ander                                                     16 April 2010 Ek en Kobus se saamry is besig om vir my baie te leer. Die landrover doen nog goed oor al die teerpaaie en die laaste stuk op Mosambiek se grondpaaie. Die pad tussen Milange en Mocuba is baie stadig, dws 25km per uur. Die ondervindings en ervaringe leer my baie, maar ek kan ongelukkig nie oor alles uitbrei nie. Ek kies om iets te se van ons gesprek met ds Campos op Mocuba. Opskrifte: Gesprek in Mocuba Paar fotos Huis Gebedsversoeke Gesprek in Mocuba Ons gesels met ds Campos wat die kleinkind is van die bekende ouderling Campos wat in die geskiedenis van die evangelie in Noord-Oos Mosambiek 'n indrukwekkende rol gespeel het. Ons vind eers uit oor sy werk as organiseerder van die Teolo