Plasings

Wys tans plasings vanaf Mei, 2018

Waarvoor bid ek in RSA?

Sonder om nou in te gaan op die dinge wat moet verander in ons kerkverbande en samelewing, dink ek ons stem saam dat dinge nie dieselfde kan bly nie. Dit is ook nie so maklik om te bepaal wat die tendense is nie, maar dit mag dalk wees dat ons in 'n tyd lewe waar Bybels gefundeerde waardes dalk aan die afbreek is. Bid is een van die reaksies op 'n baie dringende tyd waarin ons lewe. Dalk is alle tye nog altyd dringend, maar dit maak nie dat ons moet terugsit en aanvaar nie. Ons moet tog as geroeptes lewe met 'n lewensdoel om lig en sout te wees. Om te bid raak dikwels meer van 'n taak as 'n verhouding, en word dikwels meer gedoen uit ons eie begeertes as uit die liefde van God. As ons dan oor gebed praat, dan is dit belangrik om in verhouding met God te kom waar ons meer luister as praat. Verder is dit egter ook belangrik om deur Sy Gees gedryf te word na dit wat vir God belangrik en dringend is. Ons begin in die verhouding Sy liefde vir die wêreld verstaan en kry