Plasings

Wys tans plasings vanaf Julie, 2012

Gepreserveerde Christen (Stephan Joubert)

Prent
As sommige mense bid “Bewaar my, o God,” bedoel hulle eintlik “preserveer my.” Om kos te preserveer is om dit vars te hou tot die vervaldatum op die verpakking. Sommige wil hĂȘ die Here moet dieselfde met hulle doen. Hy moet hulle ongebruik en ongetoets deur die lewe laat gaan. Hulle moet ongeskonde by Hom aankom wanneer hul aardse rakleeftyd verstryk. Die eerste Christene was nooit in die geestelike preserveringsbedryf nie. Vat vir Paulus. Toe ‘n profeet genaamd Agabus in Handelinge 21 aankondig dat hy in Jerusalem gevange geneem gaan word, het Paulus se helpers besluit hy moenie soontoe gaan nie. Paulus het dadelik geantwoord dat hulle hom nie met hul trane sag moet maak nie. Hy was nie net bereid om gevange geneem te word ter wille van die evangelie wat hy verkondig nie, maar om ook hiervoor te sterf. Paulus het verstaan en verkies (!) dat die Here hom kan “opgebruik”. Dit het nooit gegaan oor sy eie preservering of selfbehoud nie. Hy wou nie sy lewe deurbring as ‘n l

Reformed Church outreach to Mocuba 2012

Prent
The team existed of 5 members of the Annlin congregation in Pretoria, one member of Rustenburg and 2 members from Strand congregation. Strand started about 12 years ago to be involved in Mocuba and the other congregations started to be involved in 2011. In Mozambique they are partners with Magodane congregation of the Reformed Church of Mozambique. There are 12 prayerhouses in the Maganja da Costa area and 4 in and around the city of Mocuba and one near Lugela town. The team camped in tents and used the local facilities, sometimes eat local food and when the kitchen gas  finished, they made food on fires.   We experienced something of each others lives A young women, the child of the elder Joao Agusto, were pregnant and with and eleptic atack burned her one foot very badly. Fear and traditional ways of thinking made them to flee from the hospital and the foot infected really badly. When the team arrived the foot was dead and the leg was smelling badly. It was a  miracle that she were s

Gereformeerde uitreik na Mocuba 2012

Prent
Die span het bestaan uit 5 lede van Annlin gemeente in Pretoria, 1 lid van Rustenburg en 2 lede van Strand. Die Strand was al 12 jaar betrokke by Mocuba en die ander gemeentes het verlede jaar bygekom vir die uitreik. Die gemeente waarmee saamgewerk word in Mosambiek is Magodane gemeente van die Geref Kerk in Mosambiek. Daar is 12 kerkies in Maganja da Costa area, 4 rondom Mocuba en een in Lugela.  Die span het in tente gekamp en plaaslike geriewe gebruik, soms plaaslike kos eet en toe die gas opraak ook op vure kos  maak! Ons ervaar iets van mekaar In Lugela het ‘n jong vrou, die dogter van ouderling Joao Agusto, wat agv ‘n eleptiese aanval met swangerskap, haar voet lelik verbrand. Vrees en tradisionele denke het veroorsaak dat hulle vlug uit die hospitaal en het die voet baie lelik ontsteek. Die span kom daar aan en die vrou is in so ‘n toestand dat dit ruik en baie sleg lyk. Sy is in die ongelooflikste pyn toe al vir meer as ‘n week en haar hele liggaam is verswak. Drie dae na di