Plasings

Wys tans plasings vanaf April, 2018

Kenmerke van kerk as beweging in die wereld

Vir die opbou van 'n gemeente moet daar 5 aspekte van kerk wees wees, soos wat Eff 4 dit omskryf. Die Here gee die gawes daarvoor in die vorm van mense wat daardie gawes het: Apostolies Profeties Evangelies Herders Leraars Apostolies Die kerk se bestaansreg is om gestuurd te wees in die wêreld. Alles wat die kerk doen is hier rondom gesentreerd. (Hart van God is dat Hy lief is vir die wêreld en dit nie net met woorde nie). Kerk is resultaat van gestuurd wees. Jy is eers gestuur en dan vorm kerk om dit te vervul. Kan nie by kerk begin en later gestuurd word nie, want dan is dit nie kerk nie. Missiologie dan ekklesiologie Die rede vir ons bestaan is om die kerk op nuwe plekke te vestig! (doen ons dit? Bottelary gemeente ens) Bou gedurig nuwe kapasiteite om die roeping te prioretiseer. Omdat dit nie altyd die prioriteit is nie. Is ‘n beweging : Dus dinamies, aanpasbaar, geïntegreerde, innoverende, reproduserende beweging. Die apostoliese funksie is om gedu