Plasings

Wys tans plasings vanaf Junie, 2018

Mocuba dorp en die Here

Met die Amerikaanse groep wat nou 2-2 by 4 families tuisgaan, kry ek geleentheid om intensief met leiers van die gemeenskap om te gaan. In my is daar 'n dringendheid dat die evangelie prakties transformasie sal bewerk in die gemeenskap waar daar soveel korrupsie leuens ens die gemeenskap se vooruitgang heeltemal kniehalter. Daar moet net iets gebeur! Vanuit die kuier by leiers is daar veral by 3 geleenthede lang gesprekke hieroor gevoer. Ek was by al drie die geleenthede verras met die verstaan van my hart en hulle was ook verras oor my insig van die gemeenskap hier. Dit het 'n openheid gebring in ons gesprekke en ek hoor stories oor mense se lewens wat normaalweg nie sommer gedeel word nie. 'n Ouderling deel sy lewe en ek hoor ongelooflike stories. By 'n gesiene pastoor hoor ek stories oor die oorlog waar hy ook vir jare aan deelgeneem het. Daar was veldslae wat nie bekend gemaak is nie, want dit het nie goed afgeloop vir die regerende party nie. Verder ook hoe die He