Plasings

Wys tans plasings vanaf Augustus, 2014

Wanvoeding van kinders in Mosambiek

Dit is erg om te sien dat 43 present van kinders in Mosambiek onder wanvoeding ly. Sien die artikel van AllAfrica. allAfrica.com: Mozambique: 43 Percent of Children Chronically Malnourished Ek het nie baie kennis hieroor nie, maar glo dat wanvoeding 'n groot invloed op 'n persoon se ontwikkeling het, veral as dit in die groeitydperk van 'n persoon plaasvind. My logika se vir my dat ingryping hier 'n groot verskil kan maak. Zambezia provinsie is die provinsie waar ons kontakte met die kerk het. Wat reeds op die grond gebeur op die gebied is die mediese projek en dan die Anamed projek wat die gebruik van medisinale plante aanmoedig en mense oplei hoe om dit te gebruik. Myns insiens 'n projek met geweldige potensiaal indien dit gekombineer word met mense se medisinale wêreldbleed. Anamed gebruik die Moringa boom as 'n voedingsbron vir vir wanvoeding. Die boom groei baie goed in Zambezia provinsie en kom selfs wild voor. Dit het al die amino sure en is ryk aan

Die Here gebruik Annlin geref Kerk in Mosambiek

Prent
Annlin gemeente ry op uit Pretoria en besoek eerste die gebedshuis Niquide, waar hulle beplan om 'n kerkie te bou. Die gemeente het reeds 'n verhouding met die gebedshuis gebou en besoek hulle om verhoudings te versterk en hulle aan te moedig. Hulle begin die kerkie bou en kom agter dat die mense baie min bou agtergrond het en dus gaan dit nie oor die bou van die kerkie nie, maar die ontwikkeling van mense en hulle leiers. Die Here gee ons geduld om nie net 'n taak te gaan klaarmaak nie, maar om die proses te gebruik in die ontwikkeling van mense. Klein oorwinningtjies raak baie belangrik en ons sien Hom werk. Die dominee se seun kom saam en sy teenwoordigheid help baie om kinders te bereik. Annlin bou verhoudinge met evangeliste en jeugwerkers in Mocuba en hier staan Elisa baie trots met haar opleidings sertifikaat in kinderwerk. Die span word deel van mense se lewens, moet maar hulle opofferings ook maak! Ek kom by en my bagasie word bo-op gepak! Kos word gedeel en ons le

God se storie deur Lenie

Prent
Ek wens ek kon Lenie se storie meer volledig onthou! Aangesien ons saam werk sal ek wel meer hoor. Op Mooiberg besoek ek die besonderse plaasbediening waar die Here die Familie kerk gebruik. Twee weke voor die diens gesels ek met Lenie. Sy is 'n vrou wat jy kan sien 'n leier gaan word in die toekoms. Ek daag haar toe uit om dit wat sy geleer het met ander te deel. Haar reaksie was dat die Here al lankal besig is om met haar te praat daaroor. Die Sondag staan Lenie (meisie soos die ander haar noem) op en begin haar storie te vertel. Sy vertel van haar ouers wat gedrink het en hoe sy onder haar pa swaar gekry het. Haar ma het haar soms probeer beskerm, maar sy het ook gedrink. Sy moes van jongs af werk en het nooit skool toe gegaan nie. Sy trou toe ook met 'n man wat drink en haar lewe baie moeilik maak. Sy hanteer die situasie, maar as hy haar dogter seermaak, dan het dit haar gebreek. Sy kon haar nie bekerm nie. Haar dogter sit saam met ons in die diens. Lenie het tot beker

Wêreld van Mosambiekse dominee

Prent
(Ter wille van vertroulikheid, is die persone in die foto's nie dieselfde as die persone waaroor ek skryf nie. Ek kombineer ook soms ervaringe.) Verhoudings is geweldig belangrik om in Mosambiek te kan oorleef. Om sleg gesê te word of beledig te word, is om dood gemaak te word. Jou lewe hang af van jou verhoudings. Aan die ander kant bring God se koninkryk jou in konflik met jou gemeenskap. "Ek is gestuur na die gemeenskap en ek weet God het my hierheen geroep" sê 'n dominee vir wie ek bewonder. "Die mense hier behoort al lank aan die kerk, maar weens afstand, was hier nog nooit 'n permanente dominee nie. Die dominees wat hier gekom het, was op kort besoeke en het nie werklike verhoudinge gebou met die gemeenskap nie. Nou begin ek verhoudinge bou en ontdek dat daar baie gebruike is wat uit 'n tradisionele geloofs tradisies voorkom. Mense hou bv groot seremonies drie dae na 'n begrafnis waar offers vir voorvaders gegee word. Ek kan nie net inspring en