Plasings

Wys tans plasings vanaf November, 2018

IRM se uitdaging in Mosambiek oor Struktuur

Prent
Introspeksie van Tumbine sinode Agtergrond Ek het nie geweet die Here wil vandag doen wat Hy gedoen het nie. Ek was verras deur eintlik ‘n baie diep grondige gesprek wat hier plaasgevind het. Die eerste voorbereiding was vir myself. Ek het verskeie gemeentes besoek deur die afgelope 2 weke en het gehoor van baie uitdagings vir die werk asook gedagte patrone van afhanklikheid van buite ook vir geloof. ‘n Ander punt wat baie na vore gekom het is verhoudings met mekaar. Daar is nie ‘n gedissiplineerde manier om te vergewe en hoe om skuld te erken nie. Duidelik het ook na vore gekom dat die struktuur van die kerk grotendeels sy funksie verloor het, want dit dien nie meer die gemeenskap nie. Dikwels agv die gesindheid waarmee dit toegepas word en status aan ampte gegee word. In plaas daarvan dat die verhoudings die struktuur moet vorm, begin die vorm verhoudings verrinneweer. Die ander voorbereiding van die gesprek was dat die sinode besef het dat hulle nie die mas opkom nie. Hulle