Gebruik van mediese plante in Mosambiek (ANAMED)

Picture
Wonderlike potensiaal
Die mediese inisiatief het in Duitsland begin. Gebasseer op Christelike waardes word dikwels arm en plattelandse gemeenskappe opgelei om mediese plante te gebruik in die voorsiening van mediese behoeftes. Van die plante is onder andere die Moringa boom wat ook die "miracle" boom genoem agv die voedingswaarde wat dit het. 'n Ander plant is die artimesium plant wat ligaamsweerstand opbou en baie effektief is in die behandeling van malaria.
Op die manier word allerhande probleme opgelos. Ek probeer 'n paar onthou: Van slangbyt, diaree, malaria, swamme, ens.
Daar is onder andere gevind dat vigs pasiente wat Artimisium en Moringa saam gebruik se telling so laag raak dat die toetse negatief wys.
Daar is pogings aangewend om die inisiatief uit te koop, maar dit is geweier, want die inisiatief is daar om gemeenskappe te help.

Picture
Werkswyse
Daar word seminare gehou waar mense vir opleiding kom in hoe om die plante self te identifiseer en te kweek. Dan om die kennis te he van watter plante om te gebruik en met watter dosissse. Die seminare neem so 'n paar dae en bring baie noue interaksie tussen mense.
Op die foto word is mense besig om medisyne te maak vir artritis deur piri-piri te gebruik,

Picture
Anamed Mosambiek
Die inisiatief is begin en talle seminare aangebied. Vir die kerk het dokter Daniel Martin die hele beweging aan die gang gesit. Daar is talle seminare aangebied waarvan een groep bv bestaan het uit toordokters. Hy het die seminaar aangebied vanuit die voorveronderstelling dat die natuur God se apteek is. Die toordokters het heel lustig saamgewerk.

Uitdaging
Die ondersteuning van die projek is uit Duitsland en het onder andere vir Monica (wat die vrou in die middel van die foto links is), gestuur om die projek te begin. Daar is heelwat plante gekweek en mense opgelei. Die befondsing gaan egter nog net vir 'n jaar wees en Monica is nou hierdie maand (November 2010) terug na Duitsland. Die projek loop dus gevaar om dood te loop.

Nuwe inisiatief
Handevat wil graag die werk bekendstel en het reeds met 'n vrou in Ile omgewing gepraat. Yens en Siggy is daar besig met 'n ontwikkelingsprojekte, maar sy het 'n besonderse belangstelling in die Anamed werk. Die kerk het ook 'n tuin en help nog mense op 'n klein skaal met medisyne wat hulle op die manier voorberei. Daar is egter nie leierskap en ondersteuning hiervoor nie. My voorstel is dus dat daar 'n ondersteuningsgroep vir die bediening op die been gekry word wat saam met die mediese projek in Milange kan werk en spesifiek kan kyk of die bediening van die kerk kan help groei en ontwikkel. Die kerk het nog heelwat sensitiewe begeleiding nodig in sake soos hierdie.
Ek glo dat die projek iets van God se hart en bedoeling vir die kerk weerspieel.

Opmerkings

Gewilde plasings van hierdie blog

Liggaam Stryd in korona tyd

Geloof die beste geskenk ooit

Posisie voor God in gebed