Mosambiek besoek Junie Julie 2019

Die twee hoogtepunte van die besoek.
Die Emersion Amerikaanse span:
Hulle deel lewe in die gemeenskap by 'n gasheer familie vir 5 dae en dan vir 7 dae. Hulle lewe intensioneel sekere waardes uit en dit word goed deur die gemeenskap ontvang
1. Dat almal dieselfde dieselfde is voor die Here
2. Dat kinders belangrik is
3. Dat Geloof belangrik is.
Hulle kry swaar om die pap te eet, gat toilette te gebruik, water van putte op die kop aan te dra, op landerye te werk ens. Kry nie alles reg, maar in die swaarkry deel ons baie en leer ons om op die Here te vertrou.

Die tweede hoogtepunt is die prosesse wat tussen die kerkleiers aan die gebeur is.
In die foto, is daar bewys dat daar vrygewigheid is van lidmate. Ds Goliate is in Natanje gemeente bevestig en daar was regtig baie geskenke uit groot vreugde aan sy gesin oorhandig.
Daar is met hulle laaste Sinodale vergadering baie gesels oor die nodigheid om vanuit die Here met die gawes wat die Here gegee het te groei. Sonder dit het die kerk nie 'n goeie toekoms nie. Daar word gepraat oor dinge soos persoonlike verhouding met die Here, dat daar geveg moet word teen 'n ongesonde afhanklikheid, dat die gawes van die Here ontwikkel moet word. Dat elke lidmaat 'n persoonlike verhouding met die Here moet hê en vanuit hulle gawes, hulle roeping moet leef.
Daar word nou ernstig gepraat oor hoe hulle saam met ondersteuners hierdie doelwitte kan najaag. Die struktuur van die IRM is nie volhoubaar nie. Tog is daar 'n groot potensiaal, wat ontwikkel kan word.
Ons gesels ook lekker oor die gesagstrukture wat nie altyd bybels hanteer word nie, en dit is ook nie volgens die gereformeerde belydenisse nie.
Bid gerus saam vir die ontwikkeling wat die Here besig is om in harte van mense te vestig.

Opmerkings

Gewilde plasings van hierdie blog

Liggaam Stryd in korona tyd

Geloof die beste geskenk ooit

Posisie voor God in gebed