Grootste opdrag, wees lief vir jou naaste

In 1980 was 24% van die wêreld onbereik met die evangelie. Dit was meer as ‘n Biljoen mense. Vandag is 29% van die wêreld onbereik wat 2.1 biljoen mense is. Die tendens is dus dat daar al meer mense sonder die goeie nuus van Jesus moet groot word lewe en dood gaan sonder ‘n geleentheid om God se woord te hoor.Behalwe vir die vraagstuk of sulke mense Hemel toe gaan is daar nog die wete dat daar nie ‘n lewe is sonder Jesus nie. Alles wat die wêreld laat ontwikkel en beter word, kom wanneer mense lewe binne die atmosfeer en vasgestelde grondwette soos deur God bepaal word lewe. Dit bring voorspoed en lewe en alles wat gebeur sonder Jesus bring die dood. Die resultate van mense wat lewe sonder God is dan ook die dood en verwoesting.
Vir ‘n beter wêreld moet ons ons Vader se grondwet  verstaan en vreugde vind daarin. Dit bring vervulling en verminder regerings wat lyding en onreg veroorsaak ens.
In kort: DIE WÊRELD MOET WEET! God self gee so om vir die wêreld dat Hy alles doen en die deur oopgemaak het deur Jesus dat almal gered kan word. Nou is Hy self besig om die wêreld te bereik. Hy roep Sy kinders op om die nuwe lewe doelbewus uit te leef sodat die wêreld sal weet.
Kom ons beleef God se hart vir die wêreld en laat ons geen steen onaangeroer laat om hierdie lewensroeping uit te leef.
Wat het ons bereik aan die einde van ons lewens as ons nie op ‘n manier hierdie roeping uitgeleef het nie?
Dit is holisties, so daar is soveel kreatiewe opwindende maniere om dit te doen in ons daaglikse lewens orals waar ons beweeg. Dit vra egter radikale aanpassings. Kom ons moedig mekaar aan!
God is in Sy wese gerig op die wêreld. Om ook so te wees in navolging van Hom, is menslik baie moeilik en selfs onmoontlik. Navorsing het bewys dat ‘n geloof gemeenskap wat nie met sending in die hart begin het en alles daar rondom georganiseer het nie, is dit feitlik onmoontlik om te verander en weer vanuit die roeping te begin leef. Dit gebeur net nie.
Om die rede is ‘n verhouding met die Here deur Sy Gees so krities. “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in...” Dit wat vir my onmoontlik is, is by God moontlik. Ek kan nie eers baie basiese veranderinge in my eie lewe in baklei nie, ek het Hom nodig in my. Dan begin dinge wat menslik onmoontlik is gebeur.
Ek glo nog dat ons geloofsgemeenskappe getransformeer kan word. Ons het mekaar nodig en moet met mekaar praat en saam werk. Kom ons vat hande.


Opmerkings

Gewilde plasings van hierdie blog

Liggaam Stryd in korona tyd

Geloof die beste geskenk ooit

Posisie voor God in gebed